Городницький ДНЗ №1

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт завідувача

Городницького дошкільного навчального закладу № 1

«Калинонька»

за 2017 – 2018  навчальний рік

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

Дошкільний навчальний заклад № 1 «Калинонька» діє згідно з Конституцією України‚ Конвенцією «Про права дитини»‚ Законами України: «Про освіту»‚ «Про дошкільну освіту»‚ «Про охорону дитинства»‚ «Про охорону праці»‚ «Про цивільний захист», «Про дорожній рух», Концепцією дошкільного виховання в Україні‚Статутом закладу, Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція)‚ програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»(2017р.), «Колективною угодою між адміністрацією та трудовим колективом»‚ Правилами внутрішнього розпорядку‚ Посадовими інструкціями‚ «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності»‚ Інструктивно- методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ»,»Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», Нового санітарного регламенту(2016р.)

 • функціонує з 1949 року.

Комунальний заклад Городницький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Калинонька» знаходиться за адресою:

смт.Городниця,вул.Замкова 9

 • проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 43 місця для дітей від 1 до 6 (7) років.
 • ДНЗ функціонує 3 групи, в яких виховується 66 дітей.

Режим роботи ДНЗ  – з 7.30 до 18.00

  вихідні дні – субота, неділя;

Групові приміщення забезпечені меблями та частково  ігровим та спортивним обладнанням.

Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять з дітьми створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення:

 • Музична та спортивна зала
 • медичний кабінет
 • прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
 • спортивний майданчик
 • рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня.
 • 1 червня по 31 серпня – триває літній оздоровчий період.

У ДНЗ визначена українська мова навчання та виховання .

Прийом дітей проводиться відповідно Статуту закладу.

 

Продовж 2017-2018  навчального року ДНЗ № 1 працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку .

З метою визначення рівня та вдосконалення освітньо-виховного процесу ,адміністрацією були охопленні контролем усі суттєві питання.

 

Навчально-виховний процес в навчальному закладі забезпечують 18  працівників,серед них:

1 завідувач,4 вихователі,1 музичний керівник,1медична сестра та технічний персонал;

Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом та відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників № 930 від 06.10.2010р., інших нормативно-правових документів і на підставі наказів керівника закладу.

Вихователі Домбровська Т.С. та Гурська А.О.,пройшли курси підвищення кваліфікації та в 2017-2018 навчальному році, атестувавшись комісією закладу отримали кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії».

 

    Методична робота закладу була направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню їх інноваційного потенціалу.

В навчальному році була проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра дошкільного закладу». Методична робота в закладі координується на основі вивчення результатів навчально-виховного процесу, а також якісного та кількісного складу працівників.

В поточному навчальному році незмінною залишалася проблемна тема закладу:»Розвиток особистості дитини та творчого виявлення її індивідуальності через використання засобів мистецтва».

 • закладі налаштована гурткова робота,змогу відвідати гуртки мають діти середньої та старшої груп. Педагоги закладу протягом навчального року приймали активну участь у роботі методичних обєднань району та громади.     Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем , яка координує роботу наказами основного виду діяльності та кадрового характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться . Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу,формулюються теми педагогічних рад.

Відповідно до річного плану було проведено 4 засідання педагогічної ради.

Згідно річного плану проведені виробничі наради(щовівторка), на яких були розглянуті актуальні питання для злагодженої роботи закладу.

Також одним з пріорітетних напрямків роботи керівника є забезпечення охорони праці, збереження та зміцнення здоров’я дітей.Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки.

Протягом звітного періоду проводився контроль за ранковим прийомом дітей, прогулянками, заняттями, був проведений аналіз календарного планування,роботи гуртків, проводилося спостереження за роботою вихователів у ІІ половину дня.

 

З метою підвищення педагогічної майстерності використовувалися колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогами.

Продовжує працювати сайт закладу,на якому постійно оновлюється інформація.Запущено в роботу групу в соціальній мережі «Facebook»

У першій половині дня педагоги рівномірно розподіляли види активності дітей за освітніми лініями розвитку протягом дня залежно від бажань та інтересу дошкільників. Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності були: заняття різних типів, організовані ігри різних видів, екскурсії, спостереження, дослідницько-експериментальна діяльність тощо.

Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини, організовували кожен вид діяльності так, щоб він зацікавив малюка, захопив його, приємно здивував.

Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект.Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи: фізкультурно-спортивні змагання.

В дошкільному навчальному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи.

Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р.

 В ДНЗ здійснюється трьохразове харчування.Підвозом продуктів займається приватна фірма з м.Овруч.(ПП Кравчук І.В.)

Вартість харчування 32.5 грн.(з 01.07.2017р.)з якої батьки сплачують 60%,інші 40% органи місцевої влади.Безкоштовне харчування отримують діти із сімей,що отримують допомогу малозабезпеченим,діти учасників АТО,діти сімей-переселенців,30% вартості харчування відшкодовують батьки багатодітних сімей.

 • В кожній груповій кімнаті наявні меню-вивіски про денне меню,з підписом завідувача та медичної сестри.Проводиться контроль за графіками видачі їжі, зберіганням добових проб, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації. та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані та використовується за призначенням. Хоча потребують заміни мийки та витяжна система.

Щомісячно адміністрація ДНЗ, медсестра та завгосп проводять аналіз виконання норм харчування дітей.Відомості за І півріччя,ІІ півріччя та річні передаються для аналізу в м.Житомир.

Впродовж року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснювався контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації.

Співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань у нашому дошкільному навчальному закладі. Використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії ДНЗ і родини.

Активну участь приймають батьки у зміцненні матеріально – технічної бази нашого закладу, благоустрою дитячих майданчиків, озелененні території.

Щорічно завідувач ДНЗ звітує перед батьками та громадськістю  за кошти,що виділенні по кошторисним видаткам та благодійні внески батьків.

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом.Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані. Музична зала ДНЗ забезпечена музичними інструментами, приладдям та інвентарем.

Протягом навчального року за кошти виділені на господарську діяльність закладу селищною радою вдалося придбати:

 

Періодичні видання;

«Набори першокласника»

Медикаменти;

Бойлери(2 шт.);

Електродуховку;

Змішувачі,шланги;

Двері вхідні металічні(щитова)

Фарбу,пральні порошки;

Вимикачі,розетки.

 

Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили зміцнити матеріально-технічну базу,було придбано:

Сухі тени до бойлера;

Папір для ламінування;

Іграшки;

Плінтус деревяний ;

Фоторамки;

Кульки;(8 березня)

Методичні таблиці;

Штори у музичний зал;

Разом з тим слід відзначити, що актуальним є питанням про капітальний ремонт покрівлі,фасаду та внутрішніх приміщень закладу.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що колектив закладу працює ціленаправлено, системно, поставленні завдання виконує.

Колектив та батьки вихованців-єдиний живий організм,об’єднаний спільною метою.Батьки беруть активну участь у житті закладу:разом з дітьми на святах,на виставках та конкурсах,спортивних розвагах,беруть участь у ремонтних роботах перед новим начальним роком.

Підводячи підсумки навчального року,можна зробити висновки:робота з дітьми велась систематично та злагоджено,цілеспрямовано з урахуванням індивідуальних ,вікових можливостей відповідно Законам України,базового компоненту та навчальної програми.

Щиро дякуємо!За надану допомогу,всім ,хто не був байдужим до наших проблем.Зі свого боку ми надалі будемо дотримуватись головного завдання-охорона життя та здоровя кожного вихованця та його всебічний розвиток.

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz