Городницький ДНЗ №1

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт керівника

Городницького дошкільного навчального закладу № 1

«Калинонька»

за 2016 – 2017 навчальний рік

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

   Дошкільний навчальний заклад № 1 «Калинонька» діє згідно з Конституцією України‚ Конвенцією «Про права дитини»‚ Законами України: «Про освіту»‚ «Про дошкільну освіту»‚ «Про охорону дитинства»‚ «Про охорону праці»‚ «Про цивільний захист», «Про дорожній рух», Концепцією дошкільного виховання в Україні‚ Базового компонента дошкільної освіти в Україні     (нова редакція)‚ програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,                                                                                                                      «Колективною угодою  між адміністрацією та трудовим колективом»‚ Правилами внутрішнього розпорядку‚ Посадовими інструкціями‚ «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності»‚ Інструктивно- методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ»,»Інструкцією з організації  харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах», Нового санітарного регламенту

Заклад функціонує з 1949 року.           

 Комунальний заклад Городницький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Калинонька»  знаходиться за адресою:

смт.Городниця,вул.Замкова 9                                                                               

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 43 місця  для дітей від 2 до 6 (7) років.                                                                                                                       

В ДНЗ функціонує 3 групи, в яких виховується 62 дитини.                                                                

  Режим роботи – з 7.30 до 18.00                                   

вихідні дні – субота, неділя;  

 Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнання.

Розвивальне середовище дитячого садка  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять з дітьми створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення:

  • Музична та спортивна зала
  •  медичний кабінет
  •  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
  • спортивний майданчик

Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня.                                         

З 1 червня по 31 серпня - літній оздоровчий період.                                                         

  У ДНЗ визначена українська мова навчання та виховання                                                                           

Продовж  2016-2017 навчального року ДНЗ № 1    працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку .

Навчально-виховний процес в навчальному закладі забезпечують 22 кадрових працівники,серед них:5 вихователів,1 музичний керівник,1медична сестра та технічний персонал;

Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом та відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників № 930 від 06.10.2010р., інших нормативно-правових документів і на підставі наказів керівника закладу. За підсумками атестації 2016/2017 навчального року вихователь Степанюк Ю.М відповідає займаній посаді .Вихователі Домбровська Т.С. та Гурська А.О.,пройшли курси підвищення кваліфікації з подальшою атестацією в 2017-2018 навчальному році.

 

 Методична робота закладу була  направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню їх інноваційного потенціалу.

             В навчальному році була  проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра дошкільного закладу». Методична робота в закладі координується на основі вивчення результатів навчально-виховного процесу, а також якісного та кількісного складу працівників.

В поточному навчальному році незмінною залишалася проблемна тема закладу:»Розвиток особистості дитини та творчого виявлення її індивідуальності через використання засобів мистецтва».

В закладі налаштована гурткова робота,змогу відвідати гуртки мають діти середньої та старшої груп. Педагоги закладу протягом навчального року приймали активну участь у роботі методичних обєднань району та громади.                                                                                                                                                        

Протягом навчального року педагоги систематично знайомилися  з новинками методичної літератури, матеріалами журналів та газет. Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості як на заняттях, так і під час проведення режимних процесів.                                                        

Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем , яка  координує роботу наказами основного виду діяльності та кадрового  характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться . Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад.                                                   

Відповідно до річного плану було проведено 4 засідання педагогічної ради.

Згідно річного плану проведені виробничі наради(щовівторка), на яких були розглянуті актуальні питання.                                        

Також одним з пріорітетних напрямків роботи керівника є забезпечення охорони праці, збереження та зміцнення здоров’я дітей.Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки.

Протягом звітного періоду    проводився контроль за ранковим прийомом дітей,  прогулянками, заняттями,  був проведений  аналіз календарного планування   різних видів ігор на протязі тижня,   проводилося  спостереження за роботою вихователів у ІІ половину дня.

Для успішного становлення особистості, забезпечення гармонійних відносин між дитиною та навколишнім світом, сприяння розвитку світосприйняття, педагоги продовжували працювати над створенням розвивального предметного середовища, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички.

В усіх вікових групах тематичні осередки насичені як відносно малими предметами та іграшками, так і різними модулями, предметами-замісниками, які діти можуть переносити чи комбінувати, створюючи предметну опору, що стимулює рухову активність малят, дає їм змогу урізноманітнювати свою діяльність, виходити за межі традиційних ігор і ширше відображати явища навколишньої дійсності. Простір групової кімнати використовувався так, щоб діти мали можливість займатись певними видами діяльності за власним бажанням як невеличкими підгрупами, так і самостійно. Значно розширено простір для рухливих ігор в молодшій групі після придбання ліжок-тумб,що придбано в поточному році.

У першій половині дня педагоги рівномірно розподіляли види активності дітей за освітніми лініями розвитку протягом дня залежно від бажань та інтересу дошкільників. Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності були: заняття різних типів, організовані ігри різних видів, екскурсії, спостереження, дослідницько-експериментальна діяльність тощо.               

Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини, організовували кожен вид діяльності так, щоб він зацікавив малюка, захопив його, приємно здивував. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід продовжувати створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.

Пріоритетним у 2016/2017 навчальному році були і залишаються здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі аспекти, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями.  

Під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет, тощо педагоги враховували показники груп фізичного розвитку. В дошкільному закладі спостерігається покращення показників  здоров’я дітей: рівень захворюваності зменшується, рівень фізичного розвитку дітей достатній.

Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект.Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи: фізкультурно-спортивні змагання.

             В дошкільному навчальному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи.

Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. В ДНЗ здійснюється трьохразове харчування

 Вартість харчування 25 грн.(з 01.07.2017р.)з якої батьки сплачують 60%.Безкоштовне харчування отримують діти із сімей,що отримують допомогу  малозабезпеченим,діти учасників АТО,діти сімей-переселенців,30% вартості харчування відшкодовують батьки багатодітних сімей.

 В кожній груповій кімнаті наявні меню-вивіски про денне меню.Проводиться контроль за графіками видачі їжі, зберіганням добових проб, призначені відповідальні особи   за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані  та використовується за призначенням. Хоча потребують заміни мийки та витяжна система.                                                                                            

Щомісячно адміністрація ДНЗ, медсестра та завгосп проводять аналіз виконання норм харчування дітей. Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснювався контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації.

Співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань у нашому дошкільному навчальному закладі. Використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії ДНЗ і родини.

Активну участь приймають батьки  у зміцненні матеріально – технічної бази нашого закладу, благоустрою дитячих майданчиків, озелененні території.

Щорічно завідувач  ДНЗ звітує перед батьками та громадськістю .

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом.Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані. Музична зала  ДНЗ забезпечена музичними інструментами, приладдям та інвентарем.

Протягом навчального року за кошти виділені на господарську діяльність закладу селищною радою вдалося придбати:

Музичне обладнання;

Періодичні видання;

«Набори першокласника»

Ліжка-тумби 6шт.

Канцтовари;

Медикаменти;

Бойлер;

Посуд на кухню;

Змішувачі,шланги;

Фарба,пральні порошки;

 

Батьки вихованців проводять значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили зміцнити матеріально-технічну базу,було придбано:

Тени до бойлера;

Інфомаційний стенд;

Ламінатор;

Іграшки;

Килимове покриття;

Дитячі костюми;

Посуд дитячий (2 групи)

Разом з тим слід відзначити, що актуальним є питанням про капітальний ремонт  покрівлі,фасаду та внутрішніх приміщень закладу.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що колектив закладу працює ціленаправлено, системно, поставленні завдання виконує.

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА – САДОК ) №1ГОРОДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

на 01.05.2015р

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Калинонька»  (далі – ДНЗ № 1) діє з 1 липня 1949р. Розрахований на 3 групи - 43 місця. На даний час заклад  відвідує  68 дітей.  

 ДНЗ № 1 працює за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» у  всіх вікових групах. Навчальний план, складений на основі Базового компонента та програми, що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини, згідно з Законом України «Про дошкільну освіту» та Базового компонента дошкільної освіти в Україні. Освітній процес у ДНЗ № 1 здійснюється за пріоритетними напрямами роботи, які сприяють здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності. 

Режим роботи ДНЗ № 1: п’ятиденний з 7.30. до 18.00.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом у відповідності до типових штатних нормативів ДНЗ. Загальна кількість працівників 25 чоловік. Педагогічний колектив нараховує 9 педагогів, 7 з яких має педагогічну вищу освіту, 2 середню- спеціальну освіту.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Пріорітетним напрямком  діяльності закладу є розвиток особистості дитини та творчого виявлення її індивідуальності через використання засобів мистецтва. Саме тому на базі садочка працює 4 безоплатних гуртків, де діти можуть реалізувати себе через проявлення своїх здібностей. Вихованці дитячого садка приймають активну участь в конкурсах, фестивалях та заходах районного та місцевого рівня.  Творчим є сам колектив закладу. Жіночий вокальний гурт «Калина» також має відзнаки за активну участь та виконавську майстерність  в різних  заходах.

 Основним підконтрольним питанням є організація харчування дітей. Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей. Вартість харчування становить14 грн. За цей навчальний рік за результатами перевірок  порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей на виявлено. Хочеться висловити подяку всім працівникам за відповідальне ставлення до виконання свої посадових обов’язків.

 

Окремим питанням є забезпечення матеріально – технічної бази.

Всі приміщення закладу, їх обладнання та оснащення, знаходяться в задовільному (робочому) стані. Щорічно проводиться їх обстеження і складаються відповідні акти. Акти дозволяють використовувати приміщення, обладнання та оснащення впродовж усього навчального року. Помешкання оформлені з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, мають гарний естетичний вигляд, оздоблені кімнатними рослинами.

Стан матеріально-технічної бази закладу відповідає загальноприйнятим стандартам для дошкільних закладів. В цьому навчальному році, силами працівників закладу та батьків, за батьківські та спонсорські благодійні внески зроблено ремонти  груп, приймальних,  гральних, спальних, туалетних приміщень, заміна та фарбування паркану, часткова заміна  каналізаційних та водостічних труб, поновлено інтер’єр груп. Дякую батькам за розуміння та допомогу.

Хочеться зазначити, що за останні роки, роки повної державної непідтримки, самим надійним партнером завжди виступав городницький держлісгосп на чолі з директором Мельником Віктором Сергійовичем.  

 За спонсорські кошти Городницького держлісгоспу придбано :

Іграшки

Методичні матеріали

Ігрова стінка

Портфелі

Дошки

Благодійна допомога використовується згідно Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»

Протягом багатьох років складається перспективний план - це капітальний ремонт приміщень, фасаду садка, облаштування кімнат, придбання найнеобхіднішої матеріально – технічної бази, заміна каналізаційної мережі. Ми маємо надію на краще майбутнє.

 Діти не можуть чекати до завтра. Вони вже сьогодні потребують умов для повноцінного розвитку. Тому я звертаюсь до підприємців, які можуть поділитися. Я розумію, що ніхто сам не прийде і не спитає, що потрібно для забезпечення нормального розвитку дітей в моєму селищі? Але,  коли ми  просимо про ту чи іншу допомогу, не відмовляйте.

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалася відповідно до річного плану роботи. Протягом року контролювалась освітньо-виховна робота, проводився системний аналіз комплектування закладу дітьми, своєчасно  готувались документи до організованого початку та закінчення навчального року, здійснювалась тарифікація педагогічного персоналу та надавались звіти до відділу освіти. Адміністрацією щоденно контролювалось використання електроенергії та води. Стан майна,  обладнання, приміщень, території закладу відповідав вимогам санітарних правил. Уся діяльність персонала регламентувалась наказами по закладу.

Питання, які пов’язані з охороною праці, профілактикою травматизму, проблемами цивільної оборони, охорони життєдіяльності дітей, санітарних правил утримання приміщень, збереження майна закладу та дотримання здорового психологічного клімату в колективі вирішувались планово та оперативно з урахуванням проблемних запитів.

Виробничі наради з педагогічним персоналом проводились  щовівторка; з технічним персоналом, з медичним персоналом та адміністрацією щомісячно. Загальні збори колективу проводились за планом. Крім того, протягом року в закладі проводились святкові загальні збори трудового колективу, які присвячувались ювілейним та професійним святам.

Засідання ради, піклувальної ради, батьківського комітету закладу, загальні  батьківські збори, групові батьківські збори  проводились за річним планом, та оперативно за потребою.

Таким чином, у ДНЗ створені всі умови для всебічного розвитку дошкільнят.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Моніторинг стану засвоєння програми дітьми у всіх вікових групах є головним показником роботи педагогів та усього колективу у цілому.

 

  

Пошук

Календар
«  Червень 2018  »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Архів записів

 

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz