Городницький ДНЗ №1

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Звіт керівника

Городницького дошкільного навчального закладу № 1

«Калинонька»

за 2016 – 2017 навчальний рік

Звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

   Дошкільний навчальний заклад № 1 «Калинонька» діє згідно з Конституцією України‚ Конвенцією «Про права дитини»‚ Законами України: «Про освіту»‚ «Про дошкільну освіту»‚ «Про охорону дитинства»‚ «Про охорону праці»‚ «Про цивільний захист», «Про дорожній рух», Концепцією дошкільного виховання в Україні‚ Базового компонента дошкільної освіти в Україні     (нова редакція)‚ програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,                                                                                                                      «Колективною угодою  між адміністрацією та трудовим колективом»‚ Правилами внутрішнього розпорядку‚ Посадовими інструкціями‚ «Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності»‚ Інструктивно- методичним листом «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ»,»Інструкцією з організації  харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах», Нового санітарного регламенту

Заклад функціонує з 1949 року.           

 Комунальний заклад Городницький дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Калинонька»  знаходиться за адресою:

смт.Городниця,вул.Замкова 9                                                                               

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 43 місця  для дітей від 2 до 6 (7) років.                                                                                                                       

В ДНЗ функціонує 3 групи, в яких виховується 62 дитини.                                                                

  Режим роботи – з 7.30 до 18.00                                   

вихідні дні – субота, неділя;  

 Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнання.

Розвивальне середовище дитячого садка  організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять з дітьми створено всі умови, обладнанні спеціальні приміщення:

  • Музична та спортивна зала
  •  медичний кабінет
  •  прогулянкові майданчики для кожної вікової групи
  • спортивний майданчик

Навчальний рік починається 1 вересня та закінчується 31 травня.                                         

З 1 червня по 31 серпня - літній оздоровчий період.                                                         

  У ДНЗ визначена українська мова навчання та виховання                                                                           

Продовж  2016-2017 навчального року ДНЗ № 1    працював за Базовим компонентом дошкільної освіти та програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку .

Навчально-виховний процес в навчальному закладі забезпечують 22 кадрових працівники,серед них:5 вихователів,1 музичний керівник,1медична сестра та технічний персонал;

Атестація педагогічних працівників проводилась згідно з перспективним планом та відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників № 930 від 06.10.2010р., інших нормативно-правових документів і на підставі наказів керівника закладу. За підсумками атестації 2016/2017 навчального року вихователь Степанюк Ю.М відповідає займаній посаді .Вихователі Домбровська Т.С. та Гурська А.О.,пройшли курси підвищення кваліфікації з подальшою атестацією в 2017-2018 навчальному році.

 

 Методична робота закладу була  направлена на підвищення професійної майстерності педагогів, їхню підготовку до засвоєння нових технологій та методик, надання дієвої, компетентної допомоги, активізацію їх творчої діяльності, сприяла підвищенню їх інноваційного потенціалу.

             В навчальному році була  проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Практика управління закладом освіти», «Медична сестра дошкільного закладу». Методична робота в закладі координується на основі вивчення результатів навчально-виховного процесу, а також якісного та кількісного складу працівників.

В поточному навчальному році незмінною залишалася проблемна тема закладу:»Розвиток особистості дитини та творчого виявлення її індивідуальності через використання засобів мистецтва».

В закладі налаштована гурткова робота,змогу відвідати гуртки мають діти середньої та старшої груп. Педагоги закладу протягом навчального року приймали активну участь у роботі методичних обєднань району та громади.                                                                                                                                                        

Протягом навчального року педагоги систематично знайомилися  з новинками методичної літератури, матеріалами журналів та газет. Результатом самоосвіти стали цікаві підходи до застосування прийомів розвитку творчої особистості як на заняттях, так і під час проведення режимних процесів.                                                        

Керівництво роботою ДНЗ здійснюється завідувачем , яка  координує роботу наказами основного виду діяльності та кадрового  характеру. Книги кадрових наказів і наказів з основної діяльності ведуться . Розробка заходів щодо виконання рішень нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми педагогічних рад.                                                   

Відповідно до річного плану було проведено 4 засідання педагогічної ради.

Згідно річного плану проведені виробничі наради(щовівторка), на яких були розглянуті актуальні питання.                                        

Також одним з пріорітетних напрямків роботи керівника є забезпечення охорони праці, збереження та зміцнення здоров’я дітей.Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проводяться навчання та перевірка знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ДНЗ, пожежної безпеки.

Протягом звітного періоду    проводився контроль за ранковим прийомом дітей,  прогулянками, заняттями,  був проведений  аналіз календарного планування   різних видів ігор на протязі тижня,   проводилося  спостереження за роботою вихователів у ІІ половину дня.

Для успішного становлення особистості, забезпечення гармонійних відносин між дитиною та навколишнім світом, сприяння розвитку світосприйняття, педагоги продовжували працювати над створенням розвивального предметного середовища, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички.

В усіх вікових групах тематичні осередки насичені як відносно малими предметами та іграшками, так і різними модулями, предметами-замісниками, які діти можуть переносити чи комбінувати, створюючи предметну опору, що стимулює рухову активність малят, дає їм змогу урізноманітнювати свою діяльність, виходити за межі традиційних ігор і ширше відображати явища навколишньої дійсності. Простір групової кімнати використовувався так, щоб діти мали можливість займатись певними видами діяльності за власним бажанням як невеличкими підгрупами, так і самостійно. Значно розширено простір для рухливих ігор в молодшій групі після придбання ліжок-тумб,що придбано в поточному році.

У першій половині дня педагоги рівномірно розподіляли види активності дітей за освітніми лініями розвитку протягом дня залежно від бажань та інтересу дошкільників. Основними формами організованої навчально-пізнавальної діяльності були: заняття різних типів, організовані ігри різних видів, екскурсії, спостереження, дослідницько-експериментальна діяльність тощо.               

Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, педагоги активно застосовували принцип інтеграції не тільки на заняттях, а й в усіх видах життєдіяльності дитини, організовували кожен вид діяльності так, щоб він зацікавив малюка, захопив його, приємно здивував. Для ефективності організації пізнавальної діяльності педагогам слід продовжувати створювати проблемні, пошукові, евристичні ситуації, ініціювати самостійні відкриття дітей, використовувати інтелектуальне співробітництво, колективне розмірковування, спонукати дітей до постановки проблемних запитань, розв’язування винахідницьких завдань, пропонувати дітям виконувати цікаві індивідуально-творчі завдання на ігровому матеріалі тощо.

Пріоритетним у 2016/2017 навчальному році були і залишаються здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі аспекти, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогами та вихованцями.  

Під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет, тощо педагоги враховували показники груп фізичного розвитку. В дошкільному закладі спостерігається покращення показників  здоров’я дітей: рівень захворюваності зменшується, рівень фізичного розвитку дітей достатній.

Чільне місце в забезпеченні достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки. Наявність свіжого повітря, фізичних навантажень дають гарний загартовуючий ефект.Систему фізкультурних занять доповнюють спортивні масові заходи: фізкультурно-спортивні змагання.

             В дошкільному навчальному закладі створено оптимальні умови для проведення медичної, оздоровчо-профілактичної роботи.

Організація харчування ведеться відповідно Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. В ДНЗ здійснюється трьохразове харчування

 Вартість харчування 25 грн.(з 01.07.2017р.)з якої батьки сплачують 60%.Безкоштовне харчування отримують діти із сімей,що отримують допомогу  малозабезпеченим,діти учасників АТО,діти сімей-переселенців,30% вартості харчування відшкодовують батьки багатодітних сімей.

 В кожній груповій кімнаті наявні меню-вивіски про денне меню.Проводиться контроль за графіками видачі їжі, зберіганням добових проб, призначені відповідальні особи   за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації. Технологічне та холодильне обладнання знаходиться у робочому стані  та використовується за призначенням. Хоча потребують заміни мийки та витяжна система.                                                                                            

Щомісячно адміністрація ДНЗ, медсестра та завгосп проводять аналіз виконання норм харчування дітей. Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснювався контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації.

Співдружність з сім’єю – одне з першочергових завдань у нашому дошкільному навчальному закладі. Використання різних форм і методів, залучення батьків до співпраці, творчість педагогів, дипломатичність – запорука успішної взаємодії ДНЗ і родини.

Активну участь приймають батьки  у зміцненні матеріально – технічної бази нашого закладу, благоустрою дитячих майданчиків, озелененні території.

Щорічно завідувач  ДНЗ звітує перед батьками та громадськістю .

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази

Адміністративно-господарська діяльність здійснювалась згідно з річним планом.Заклад забезпечений обладнанням, меблями та м’яким інвентарем. Все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані. Музична зала  ДНЗ забезпечена музичними інструментами, приладдям та інвентарем.

Протягом навчального року за кошти виділені на господарську діяльність закладу селищною радою вдалося придбати:

Музичне обладнання;

Періодичні видання;

«Набори першокласника»

Ліжка-тумби 6шт.

Канцтовари;

Медикаменти;

Бойлер;

Посуд на кухню;

Змішувачі,шланги;

Фарба,пральні порошки;

 

Батьки вихованців проводять значну роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків, дозволили зміцнити матеріально-технічну базу,було придбано:

Тени до бойлера;

Інфомаційний стенд;

Ламінатор;

Іграшки;

Килимове покриття;

Дитячі костюми;

Посуд дитячий (2 групи)

Разом з тим слід відзначити, що актуальним є питанням про капітальний ремонт  покрівлі,фасаду та внутрішніх приміщень закладу.

Зазначене вище дозволяє дійти висновку, що колектив закладу працює ціленаправлено, системно, поставленні завдання виконує.

 

Форма входу
Пошук
Календар
«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz